PRIVACYBELEID

1. EEN OVERZICHT VAN GEGEVENSBESCHERMING

ALGEMEEN

Het volgende geeft een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacy beleid hieronder.

 

GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

 

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de exploitant van de website. De contactgegevens van de operator zijn te vinden in de verplichte juridische kennisgeving van de website.

 

Hoe verzamelen we uw gegevens?

 

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op een contactformulier invoert.

 

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagina hebt geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

 

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

 

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

 

U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling. U hebt ook het recht om te verzoeken dat dit wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

 

ANALYTISCHE EN GERICHTE GEREEDSCHAPPEN

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. we kunnen u niet identificeren op basis van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacy beleid.

 

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit opzicht kunt uitoefenen.

 

2. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE

GEGEVENSBESCHERMING

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacy beleid.

 

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy beleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

 

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) mogelijk onderhevig zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

 

KENNISGEVING BETREFFENDE DE PARTIJ VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE WEBSITE

De verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens op deze website is:

 

CLP Trading GmbH

Triftenstraße 93

32791 Lage

 

Geschäftsführer: Matthias Weber, Andreas Menke

 

Telefoon: +49 (0) 5232 - 69 899 -0

E-Mail: info@clp.de

 

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (namen, e-mailadressen, enz.).

 

INTREKKING VAN UW TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstig effect. Een informele e-mail die dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

 

RECHT OM KLACHTEN BIJ REGELGEVENDE INSTANTIES IN TE STELLEN

Als de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming is geschonden, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor kwesties met betrekking tot gegevensbeschermingswetgeving is de gegevensbeschermingsfunctionaris van de Duitse staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anunglasses_Links/anschriften_links-node.html.

 

RECHT OP GEGEVENS VAN DE GEGEVENS

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch aan uzelf of aan een derde partij te leveren in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

 

SSL OF TLS ENCRYPTIE

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons stuurt als de exploitant van de site. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen in het adres van uw browser

 

GECOMPENTEERDE BETALINGEN OP DEZE WEBSITE

Als u een contract afsluit waarbij u ons uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld het rekeningnummer voor automatische afschrijvingen) moet toesturen, zullen we deze gegevens nodig hebben om uw betaling te verwerken.

 

Betalingstransacties met gebruik van gebruikelijke betaalmiddelen (Visa / Master Card, automatische incasso) worden alleen uitgevoerd via gecodeerde SSL- of TLS-verbindingen. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van "http: //" in "https: //" en het slotpictogram in uw browserlijn zichtbaar is.

 

In het geval van gecodeerde communicatie, kunnen betalingsgegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

 

INFORMATIE, BLOKKERING, VERWIJDERING

Zoals wettelijk is toegestaan, hebt u het recht op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor deze is verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat wordt vermeld in onze juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

 

OPSTELLING AAN PROMOTIE E-MAILS

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgeving van de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal dat niet uitdrukkelijk wordt gevraagd. De exploitant van de website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mail spam, wordt ontvangen.

 

3. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

COOKIES

Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

 

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. De cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen wanneer u de volgende keer de site bezoekt.

 

U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of om ze altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

 

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen in overeenstemming met Art. 6 lid 1, letter f van DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde service te waarborgen die vrij van technische fouten is. Als andere cookies (zoals die voor het analyseren van uw surfgedrag) ook worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacy beleid.

 

SERVER LOG BESTANDEN

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in "serverlogbestanden". Dit zijn:

 

Browser type en browserversie

Besturingssysteem gebruikt

Verwijzende URL

Host aam van de toegangscomputer

Tijd van het serververzoek

IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

 

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (f) DSGVO, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract te vervullen of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.

 

CONTACT FORMULIER

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens op het formulier, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

 

Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail die dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

 

We bewaren de gegevens die u op het contactformulier opgeeft totdat u om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer relevant is (bijvoorbeeld na het voldoen aan uw verzoek). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die betreffende verplichte bewaartermijnen van gegevens, worden niet aangetast door deze bepaling.

 

REGISTRATIE OP DEZE WEBSITE

U kunt zich op onze website registreren om toegang te krijgen tot aanvullende functies die hier worden aangeboden. De invoergegevens worden alleen gebruikt voor het gebruik van de respectieve site of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie gevraagd tijdens de registratie moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we uw registratie.

 

Om u te informeren over belangrijke wijzigingen zoals die binnen het kader van onze site of technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de registratie.

 

We verwerken de gegevens die tijdens de registratie worden verstrekt alleen op basis van uw toestemming per Art. 6

COMMENTAAR OP DEZE WEBSITE VERLATEN

Als u de opmerkingenfunctie op deze site gebruikt, worden het tijdstip waarop u de opmerking hebt gemaakt en uw e-mailadres samen met uw opmerking opgeslagen, evenals uw gebruikersnaam, tenzij u anoniem berichten plaatst.

 

Opslag van het IP-adres

 

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van die gebruikers die reacties plaatsen. Aangezien we reacties op onze site niet controleren voordat ze live gaan, hebben we deze informatie nodig om actie te kunnen ondernemen voor illegale of lasterlijke inhoud.

 

Hoe lang opmerkingen worden opgeslagen

 

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld het IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website tot de inhoud waarop is gereageerd volledig is verwijderd of de opmerkingen moeten worden verwijderd om juridische redenen (laster, enz.).

 

Legale basis

 

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming per Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstig effect. Een informele e-mail die dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

 

VERWERKING VAN GEGEVENS (KLANT EN CONTRACTGEGEVENS)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om legale relaties met ons tot stand te brengen of te wijzigen (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) (b) DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor het uitvoeren van een contract of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract. We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover vereist om u toegang te verlenen tot onze service of om u hiervoor te factureren.

 

Verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

 

GEGEVENS DIE ZONDEN WORDEN VERZONDEN TIJDENS EEN CONTRACT MET ONLINE WINKELS, DETAILHANDELAARS EN MAILORDER

Wij verzenden persoonlijk identificeerbare gegevens alleen aan derden voor zover nodig om aan de voorwaarden van uw contract te voldoen, bijvoorbeeld aan bedrijven die zijn toevertrouwd om goederen naar uw locatie te leveren of banken die zijn belast met het verwerken van uw betalingen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden doorgegeven, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden voor reclamedoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor het uitvoeren van een contract of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.

 

4. ANALYTICA EN RECLAME

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

 

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

 

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

 

IP-anonimiseren

 

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor de website-exploitant. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard.

 

Browser plug-in

 

U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen er echter op wijzen dat dit betekent dat u niet kunt genieten van de volledige functionaliteit van deze website. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door de browserplug-in die beschikbaar is op de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

 

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: Schakel Google Analytics uit.

 

Raadpleeg het privacy beleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruikersgegevens verwerkt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

 

Uitbestede gegevensverwerking

 

We zijn een overeenkomst aangegaan met Google voor het uitbesteden van onze gegevensverwerking en volledig implementeren van de strikte vereisten van de

Demografische gegevensverzameling door Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van de demografische kenmerken van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze verzamelde gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke individuele persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen of u kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals beschreven in de sectie "Weigering van gegevensverzameling".

 

HERKENNING VAN GOOGLE ANALYTICS

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics-re marketing in combinatie met de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en DoubleClick. Deze service wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

 

Met deze functie kunnen doelgroepen voor promotionele marketing die is gemaakt met Google Analytics-re marketing, worden gekoppeld aan de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Hierdoor kan reclame worden weergegeven op basis van uw persoonlijke interesses, geïdentificeerd op basis van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op één apparaat (bijvoorbeeld uw mobiele telefoon), op andere apparaten (zoals een tablet of computer).

 

Nadat u uw toestemming hebt gegeven, koppelt Google uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account voor dit doel. Op die manier kan elk apparaat dat inlogt op uw Google-account, dezelfde gepersonaliseerde promotieberichten gebruiken.

 

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID's van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen voor advertentie-promotie op verschillende apparaten te definiëren en te maken.

 

U kunt zich permanent afmelden voor re marketing / targeting op verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account uit te schakelen; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

 

De aggregatie van de gegevens die zijn verzameld in uw Google-accountgegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u per Art kunt geven of intrekken van Google. 6 (1) (a) DSGVO. Voor gegevensverzamelingsacties die niet zijn samengevoegd met uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is de verzameling van gegevens gebaseerd op Art. 6 (1) (f) DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van anoniem gebruikersgedrag voor promotiedoeleinden.

 

Ga voor meer informatie en het Privacy beleid van Google naar: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

GOOGLE ADWORDS EN GOOGLE CONVERSION TRACKING

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

 

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we het zogenaamde bijhouden van conversies. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt bediend, is er een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van de gebruiker. Mocht de gebruiker bepaalde pagina's van de website bezoeken en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en de website zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is gegaan.

 

Elke Google AdWords-adverteerder heeft een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd met behulp van de website van een AdWords-adverteerder. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor de AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een tag, voor het bijhouden van conversies. Adverteerders verkrijgen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u ervoor kiezen dit uit te schakelen door de Google Conversion Tracking-cookie uit te schakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Daarbij wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

 

Conversiecookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

 

Raadpleeg het Privacy beleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking: https://www.google.de/policies/privacy/.

 

U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of om ze altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

 

5. NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEFGEGEVENS

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee akkoord gaat deze nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en deze niet door te geven aan derden.

 

Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt de toestemming voor de opslag van uw gegevens en e-mailadres en hun gebruik voor het versturen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link " Afmelden " in de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

 

De gegevens die worden verstrekt bij de registratie voor de nieuwsbrief worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt wanneer deze gegevens worden verwijderd. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

 

6. PLUGINS EN HULPMIDDELEN

GOOGLE WEB FONTS

Voor uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze pagina web lettertypen die worden aangeboden door Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste web lettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

 

Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met Google-servers tot stand brengen. Google wordt zich er dus van bewust dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web-lettertypen gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) DSGVO.

 

Als uw browser geen web lettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

 

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacy beleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

 

GOOGLE MAPS

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice via een API. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

 

Als u Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

 

Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze website en het vergemakkelijken van de locatie van plaatsen die door ons zijn aangegeven op de website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) DSGVO.

 

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7. AANBIEDERS VAN BETALINGSDIENSTEN

PAYPAL

Onze website accepteert betalingen via PayPal. De aanbieder van deze dienst is PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

 

Als u betaling via PayPal selecteert, worden de betalingsgegevens die u verstrekt, aan PayPal verstrekt op basis van art. 6 (1) (a) (Toestemming) en art. 6 (1) (b) DSGVO (verwerking voor contractdoeleinden). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect in te trekken. Het heeft geen invloed op de verwerking van eerder verzamelde gegevens.

 

Klarna

Onze website accepteert betalingen via Klarna. Deze service wordt geleverd door Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

 

Klarna biedt verschillende betalingsopties (bijvoorbeeld betalingen op afbetaling). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen, verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Meer informatie is te vinden in het privacy beleid van Klarna: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

 

Klarna maakt gebruik van cookies om het gebruik van de Klarna-uitcheckoplossing te optimaliseren. Het optimaliseren van de betaaloplossing biedt een legitiem belang in de zin van Art. 6 (1) (f) DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en geen schade aanrichten. Ze blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Voor meer informatie over hoe Klarna cookies gebruikt, gaat u naar de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

 

Gegevens worden doorgegeven aan Klarna op basis van art. 6 (1) (a) (Toestemming) en art. 6 (1) (b) DSGVO (verwerking voor contractdoeleinden). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect in te trekken. Het heeft geen invloed op de verwerking van eerder verzamelde gegevens.

 

Sofortüberweisung

Onze website accepteert betalingen via Sofortüberweisung. De aanbieder van deze dienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland.

 

Sofortüberweisung biedt ons realtime betalingsbevestigingen, zodat we meteen aan het einde van ons contract kunnen beginnen.

 

Als u ervoor kiest om te betalen via Sofortüberweisung, dient u een PIN-code en een geldige TAN in bij Sofort GmbH zodat deze toegang heeft tot uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert automatisch uw rekeningsaldo en voert de overschrijving naar onze rekening uit met behulp van de door u geleverde TAN. Vervolgens wordt een onmiddellijke transactiebevestiging verzonden. Nadat u bent ingelogd, worden uw inkomsten, de debetbeveiliging en de beschikbaarheid van andere accounts en hun saldo's gecontroleerd.

 

Naast de PIN en TAN worden de door u verstrekte betalingsgegevens en persoonlijke gegevens verzonden naar Sofort GmbH. Deze persoonlijke informatie omvat uw naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken. Deze gegevens moeten worden overgedragen om u veilig te identificeren en om fraude te voorkomen.

 

Gegevens worden doorgegeven aan Sofort GmbH op basis van art. 6 (1) (a) (Toestemming) en art. 6 (1) (b) DSGVO (verwerking voor contractdoeleinden). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect in te trekken. Het heeft geen invloed op de verwerking van eerder verzamelde gegevens.

 

Raadpleeg de onderstaande betaling met Sofortüberweisung-links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.